Update advies erediensten en corona

21 november 2020

Advies aan kerkenraden naar aanleiding van de persconferentie op 17 november jl.

Dinsdag 17 november hebben minister-president Rutte en minister H.M. de Jonge een persconferentie gegeven over de verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De huidige situatie is buitengewoon zorgelijk. Nederland kleurt dieprood. Het aantal besmettingen loopt snel op, de reguliere zorg komt meer en meer onder druk te staan en de overheidsmaatregelen komen dicht in de buurt van de lockdown van dit voorjaar. Het breed moderamen constateert dat er geen uitzonderingen meer zijn op het maximum van dertig personen dat in een binnenruimte bijeen mag zijn. De kerken zijn hier grondwettelijk van vrijgesteld. De minister-president merkte daarbij op dat niet alle ruimte die er is ook daadwerkelijk gebruikt hoeft te worden. Het breed moderamen voelt dat de kerken hierin aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid.

Het breed moderamen laat vijf adviezen uitgaan. Het zijn adviezen die wij met veel pijn in ons hart geven. De dienst van de HEERE is ons lief en dan raakt elke vorm van afschalen ons diep. We zien echter geen andere mogelijkheid dan met het in ogenschouw nemen van de zorgvolle situatie waarin wij ons bevinden vijf adviezen uit te brengen:

  • Het terugbrengen van het maximum aantal bezoekers per dienst tot dertig personen waarbij kinderen tot en met twaalf jaar en betrokkenen bij de dienst niet meegerekend worden.
  • Een indringende bezinning op de wijze en frequentie van de samenzang.
  • Het dragen van een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk.
  • Het stilleggen van al het kring- en verenigingswerk voor gemeenteleden boven de achttien jaar.
  • Het bezoekwerk in de gemeente zoveel als mogelijk te beperken waarbij het noodzakelijke pastoraat aan zieken, ouderen en eenzamen met inachtneming van de regels doorgang moet vinden.

Het breed moderamen wil met dit advies niet in de verantwoordelijkheid van kerkenraden treden, maar wil kerkenraden wel wijzen op hun verantwoordelijkheid. Kerkenraden moeten zich allereerst verantwoorden voor hun beleid aan de Koning van de kerk. Zij hebben zich verder te verantwoorden richting de gemeenten. Zij hebben zich echter ook te verantwoorden naar de samenleving. Het breed moderamen heeft de gemeenten opnieuw aangespoord om land, volk en regering op te dragen in de gebeden.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit