Dagelijks Woord

Update advies eredienst en corona

16 oktober 2020

Update naar aanleiding van de door de rijksoverheid uitgevaardigde maatregelen.

Het breed moderamen geeft vijf adviezen voor de maand oktober. Het zijn adviezen die wij met veel pijn in ons hart geven. Als de dienst van de HEERE ons lief is, raakt elke vorm van afschalen ons diep. Wie zou niet wenen bij het besef dat het overgrote deel van de gemeenteleden niet naar de kerk kan gaan maar op afstand verbonden moet zijn. Het is een afstand die in toenemende mate beklemt. Het breed moderamen ziet echter geen andere mogelijkheid dan met het in ogenschouw nemen van alle voorgaande overwegingen de volgende vijf adviezen uit te brengen. We wijzen er met nadruk op dat het de verantwoordelijkheid van de kerkenraad is om dit advies te vertalen naar de eigen gemeente.
- Het terugbrengen van het maximum aantal bezoekers per dienst tot dertig personen waarbij kinderen tot en met twaalf jaar en betrokkenen bij de dienst niet meegerekend worden.
- Een indringende bezinning op de wijze en frequentie van de samenzang.
- Het dragen van een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk.
- Het stilleggen van al het kring- en verenigingswerk voor gemeenteleden boven de achttien jaar.
- Het bezoekwerk in de gemeente zoveel als mogelijk te beperken waarbij het noodzakelijke pastoraat aan zieken, ouderen en eenzamen met inachtneming van de regels doorgang moet vinden.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit