Uitzenddienst Marijke van der Plaat

Uitzenddienst Marijke van der Plaat (kinderwerkster Suriname) - D.V. donderdagavond 18 oktober 2018.

De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente te Nieuw-Lekkerland, het breed moderamen van de generale synode en de commissie zending van de Hersteld Hervormde Kerk nodigen u hartelijk uit tot het bijwonen van de

uitzendingsdienst van mevr. S.M. (Marijke) van der Plaat
die als kinderwerkster in Suriname hoopt te gaan werken.

De uitzendingsdienst vindt plaats Deo volente donderdag 18 oktober 2018 in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente, Dirk III straat 42, 2957 AH te Nieuw-Lekkerland, aanvang 19.30 uur.
Ds. J. van Meggelen hoopt in deze dienst voor te gaan. De uitzending wordt verricht door ds. W.M. Mulder.

Na de dienst is er gelegenheid om afscheid te nemen van Marijke. Zij hoopt op 20 oktober 2018 naar Suriname te vertrekken.

Toekomstig adres:
Marijke van der Plaat
Postbus 1459
Suriname, Paramaribo

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit