Dagelijks Woord

Toerustingsochtend ambtsdragers

27 juni 2022

De werkgroep toerusting ambtsdragers (leden: ds. D. Heemskerk, ds. P.C. Hoek, oud. W. de Kloe, J. ten Klooster) heeft de eerste voorbereidingen getroffen voor het organiseren van de praktische toerustingsochtend voor predikanten en ouderlingen. 

Deze dag zal worden gehouden in het kerkgebouw van de HHG te Putten op D.V. zaterdagochtend 10 september 2022. De dag begint om 09.30 uur. De sluiting is om 12.30 uur, waarna desgewenst uw zelf meegebrachte lunch genuttigd kan worden. Na de opening is er gelegenheid om praktische workshops te volgen. 

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur - inloop met koffie/thee
09.30 uur - opening en meditatie door ds. D. Heemskerk
09.55 uur - workshopronde 1
10.55 uur - pauze
11.15 uur - workshopronde 2
12.15 uur - gezamenlijke afsluiting door ds. D. Heemskerk
12.30 uur - gelegenheid zelf meegebrachte lunch te gebruiken

Er kan een keuze gemaakt worden uit één van de volgende workshops:

  • geestelijke depressiviteit door oud. W. Petersen​​ - Wat maakt geestelijke depressiviteit anders dan depressiviteit of neerslachtigheid? Hoe ga je een gesprek aan met een gemeentelid die hieraan lijdt? Wat doet geestelijke depressiviteit van de ander met u als gesprekspartner? Er wordt uitleg gegeven over wat geestelijke depressiviteit inhoudt. Daarnaast bespreken we op welke wijze hiermee omgegaan kan worden. Het zo mogelijk delen van ervaringen kan helpen om met elkaar verder te komen (intervisie).
  • pastoraat rondom stervensbegeleiding door ds. P.C. Hoek
  • huwelijkstoerusting door Paradijsbloem huwelijkstoerusting
  • omgang met problematiek rond homoseksualiteit door ds. M. van Sligtenhorst - ​Pastoraat rondom homoseksualiteit richt zich vaak op ouders, maar hoe bereiken we deze jongeren zelf? In de praktijk kan dat lastig zijn. Vinden we het lastig om als ambtsdrager het gesprek aan te gaan? Hebben we wel echt oog voor hen? Of hebben we ze afgeschreven? Wat kan een ambtsdrager doen om de homojongeren te bereiken? Dergelijke vragen zullen gesteld worden tijdens de workshop. 
  • kerkelijke structuur (wat is de Hervormde kerkstructuur) en de taak van ouderlingen door ds. P.D. van den Boogaard - Weet u wat een breed moderamen is, een orgaan van bijstand en hoe de kerk is gestructureerd? En wat is nu specifiek uw (kerkordelijke) taak als predikant of ouderling? In deze workshop zullen we hierop ingaan. Niet alleen op de 'praktijk' maar ook de onderliggende theologische overwegingen. Het is immers belangrijk om als ambtsdrager helder te hebben hoe de kerkelijke structuur is en wat de kerkorde hierover voorschrijft. Heeft u vooraf vragen? Stuur ze toe via de e-mail.  
  • seksueel misbruik door het Meldpunt Seksueel Misbruik - De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. De Hersteld Hervormde Kerk werkt samen met het Meldpunt Misbruik. Er is een protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties opgesteld. Het is belangrijk dat u de kerkelijke weg kent in geval er sprake van seksueel misbruik. Deze workshop wordt gegeven door mw. Ineke van Dongen, lid van het Meldpunt seksueel misbruik. 
  • het huisbezoek door oud. W. de Kloe - In deze workshop denken we met elkaar na over het huisbezoek als opdracht van God. De workshopleider gaat in op de grondslag, geschiedenis en praktijk van het huisbezoek. U krijgt handvatten om te leren na geduldig luisteren te vragen naar de geestelijke welstand van de persoon of het gezin. 
  • in gesprek met jongeren door oud. H. van Ee - Tijdens huisbezoek en andere (pastorale) ontmoetingen komt u in contact met jongeren. Wat houdt jongeren bezig en hoe ziet hun leefwereld eruit? Hoe kom je tot een goed gesprek? Hoe kom je in zo'n gesprek op het hartsniveau en hoe lees je samen uit de Bijbel? Deze en meer vragen willen we op een interactieve manier overdenken. 

Aanmelding voor deze ochtend en inschrijving voor de workshops kan door een e-mail te sturen naar bureau@hhk.nl of via de website. 

Voor diakenen zal separaat toerustingsdagen worden georganiseerd op D.V. 3 en 10 september. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit