Toerustingsdag ambtsdragers | D.V. 28 maart 2020

17 juli 2019

Toerustingsdag ambtsdragers | D.V. 28 maart 2020

De werkgroep toerusting ambtsdragers (leden: ds. D. Heemskerk, ds. P.C. Hoek, oud. W. de Kloe, J. ten Klooster) heeft de eerste voorbereidingen getroffen voor het organiseren van de jaarlijkse toerustingsdag voor ambtsdragers. Deze dag zal opnieuw in het kerkgebouw van de HHG te Lunteren worden gehouden op de ochtend van D.V. zaterdag 28 maart 2020. Vanuit de enquête naar aanleiding van de vorige toerustingsdag is gebleken dat er voorkeur is voor alleen een morgenprogramma. De dag begint om 09.15 uur. De sluiting is om 12.30 uur, waarna desgewenst de lunch gebruikt kan worden.

Op de toerustingsdag zal ds. D. Heemskerk een meditatie houden over ‘Bijbelse bevinding’. Ds. P.C. Hoek zal spreken over ‘Prediking als bediening der verzoening’. Na de lezingen is er opnieuw gelegenheid om workshops te volgen. Daarover wordt u later geïnformeerd. Vanaf de maand januari kunt u zich via de website aanmelden en inschrijven voor de workshops.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit