Terugblik opening academisch jaar 2017-2018 A.D.

06 september 2017

Op 1 september j.l. vond de jaaropening plaats van het Hersteld Hervormd Seminarie. Dit jaar werd die bijeenkomst gehouden in Putten.

Ds. J.L. Schreuders opende de avond met Schriftlezing en een meditatie over 1 Korinthe 13 aan de hand van het thema “Zo ik de liefde niet had…”. In dit hoofdstuk gaat het niet om de huwelijksliefde, maar om de liefde, die de Heere als geestelijke gave wil schenken (zie de plaats van dit hoofdstuk tussen 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14). Het nut van de geestelijke gaven is verschillend; de waarde van de liefde gaat boven die van alle andere gaven uit. De andere gaven zijn minder dan deze liefde, die nimmermeer vergaat. Bij deze liefde staat Christus centraal; deze liefde is bij Hem te ontvangen.

Hierna hield prof. dr. W. van Vlastuin een lezing over Jonathan Edwards, die in het begin van de achttiende eeuw predikant was in Northampton (Massachusetts). In de eerste periode van zijn ambtsbediening hadden zijn preken weinig uitwerking. Dat werd anders in 1734-1735, toen er een opwekking kwam. Kinderen van God werden vervuld met de Heilige Geest, naamchristenen ontdekten wat zij misten, en buitenstaanders zagen nu wat het christendom inhield en kwamen eveneens tot bekering. De opwekking had zijn uitwerking op mensen van alle leeftijden en van alles rassen; in deze tijd zaten er voor het eerst ook ‘zwarten’ en indianen aan het Avondmaal.
In zijn preken gaf Jonathan Edwards exegese (uitleg) en uses (toepassing); Daarin ging het hem om het present stellen van God. In zijn preken ging het over hemel en hel, over zonde en genade, over verkiezing en verantwoordelijkheid. Zijn bekendste preek is “Sinners in the hands of an angry God” (1741). Hij wilde de mensen wakker schudden. Het ging hem om de soevereiniteit als een werkelijkheid van God; alle dingen zijn in de handen van God, en daarom moeten wij alles uit handen geven. ”God does all and we do all”.

De plaatselijke en regionale opwekking onder Jonathan Edwards was als het ware een katalysator van de Great Awakening (1740-1745), die uiteindelijk leidde tot de afschaffing van de slavernij, de start van de protestantse zending, het dichten van gezangen (zoals Amazing grace) en het stichten van universiteiten.

Jonathan Edwards wordt de theoloog van de Heilige Geest genoemd. Hij stelt ons voor de vraag of wij de Heilige Geest ontvangen hebben en of wij vervuld zijn met de Heilige Geest. Gods daden in het verleden mogen een bemoediging zijn voor onze tijd. Onze verlegenheid is Gods gelegenheid om Zijn kracht te bewijzen.

Vervolgens kregen de 6 eerstejaars de gelegenheid zich voor te stellen.

Na het afsluiten van de bijeenkomst was er gelegenheid voor ontmoeting.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit