Dagelijks Woord

Symposium HHS

19 september 2022

Het Hersteld Hervormd Seminarium organiseert een symposium met lezingen, statements en een forumdiscussie over de blijvende betekenis van ds. G. Boer (1913-1973)

Ds. G. Boer als (zacht)moedige herder
D.V. vrijdag 20 januari 2023, 14.00-20.00 uur
De Bethelkerk, De Haverkamp 1, te Lunteren,
Dagvoorzitter: Dr. B.A. Zuiddam

Ds. G. Boer was een markant hervormd-gereformeerd predikant. Zijn voluit trinitarische prediking met een profetische spits, trok diepe sporen in de Nederlandse Hervormde Kerk en daarbuiten. Hij kreeg bredere bekendheid door zijn lidmaatschap van het bestuur van de Gereformeerde Bond (1951-1969). Zijn theologie en spiritualiteit zijn tot op de dag van vandaag van grote waarde.

Het symposium, dat n.a.v. de 50e sterfdag van ds. Boer gehouden wordt, zal plaatsvinden in de Bethelkerk te Lunteren (De Haverkamp 1); de algemene leiding van het symposium ligt in handen van de dagvoorzitter dr. B.A. Zuiddam. De dag ziet er als volgt uit: 

Middagprogramma:
13.30              uur   Ontvangst en inloop
14.00 - 14.15 uur   Opening door de dagvoorzitter
14.15 - 15.00 uur   ‘Hoe ds. Boer zacht van gemoed werd’, door dr. B.J. Spruyt
                                   In deze lezing zal het gaan om de (geestelijke) levensgang van ds. G. Boer, ook
                                  tegen de achtergrond van de tijd waarin hij leefde.

15.00 - 15.45 uur  ‘Hoe ds. Boer een moedige herder was’, door dr. M. Klaassen
                                  Ds. G. de Boer zag scherp waar theologisch panelen schoven. Zo schreef hij in
                                  de synode een minderheidsrapport over de verzoening en voerde hij publieke
                                  correspondentie met prof. Dr. H. Berkhof.

16.15 - 17.00 uur   ‘Hoe ds. Boer herder van zachtmoedigen was’, door prof. dr. W. van Vlastuin
                                  De trinitarische prediking van ds. G. Boer hield in dat hij voluit oog had voor
                                  het werk van de Heilige Geest. Zo gaf hij geestelijk leiding in de bediening van
                                  het Woord. In de lezing wordt deze dimensie belicht. 

Avondprogramma:
18.00 - 19.00 uur   Korte statements (4 x 10-15 minuten): ‘Hoe ds. Boer herder van één kudde was’

  • Ds. W. Visscher
  • Ds. J.M.J. Kieviet
  • Dr. J.B. ten Hove
  • Ds. L.W.Ch. Ruijgrok

19.00 - 20.00 uur   forumbespreking met de inleiders van de middag en de avond
                                    o.l.v. dr. P.C. Hoek
20.00               uur   sluiting door dr. P.C. Hoek

Deelname
Deelname staat open voor alle geïnteresseerden in de persoon en het werk van ds. G. Boer.
Aanmelden kan tot D.V. 16 januari 2023 via de website.
De kosten bedragen € 20,- per persoon (inclusief koffie/thee en maaltijd).
Theologiestudenten aan het HHS mogen deelnemen aan dit symposium voor het helft van het tarief. Vul bij het aanmelden uw studentnummer in.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit