Studeren op de Dordtse Leerregels

In 2018 is het 400 jaar geleden dat de Dordtse synode plaatsvond. Het Studium Generale van Driestar hogeschool geeft een terugblik op die grote gebeurtenis in onze kerkgeschiedenis.

In drie lezingen kijken de sprekers naar het belang van de Dordtse Leerregels in historisch en theologisch perspectief.

Op 14 september 2018 trapt dr. P.C. Hoek af met een bijdrage over vrijheid als gebondenheid aan de genade. Hoe komen deze kernbegrippen terug in de Dordtse Leerregels? Een paar weken later, op 5 oktober, neemt ds. J.L. Schreuders bezoekers mee naar de consequenties van Dordt voor het kerkrecht. De Dordtse Kerkorde komt deze avond nadrukkelijk aan bod, in tragiek en glorie. Deze Studium Generale-serie eindigt met dr. B.J. Spruyt, die lijnen trekt naar de 19e en 20e eeuw. Wat is er in die jaren gebeurd met ‘Dordt 1618-1619’? Hoe zit dat vandaag? De sprekers zijn alle drie actief als docent op het Hersteld Hervormd Seminarie van de Vrije Universiteit.

Praktische informatie
De avonden beginnen om 19.45 uur in het gebouw van Driestar educatief in Gouda. De kosten bedragen € 32,50 voor het complete programma. Een losse avond bijwonen kan ook, de kosten hiervoor bedragen € 12,50. Voor studenten van de Driestar hogeschool geldt een aangepast tarief.

Meer informatie en aanmelden? Klik hier.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit