Dagelijks Woord

Samengevoegd...!

14 januari 2021

Zicht op de kerk en Kerkblad

De afgelopen jaren verscheen elke twee weken het landelijk Kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk. Het werd toegestuurd aan de abonnees. Alle leden van de Hersteld Hervormde Kerk kregen eens per kwartaal het gratis blad Zicht op de kerk. Per 1 januari jl. zijn genoemde bladen samengevoegd. Het Kerkblad verschijnt nu onder de naam Zicht op de kerk; het zal nog steeds elke twee weken worden verstuurd naar de abonnees. Daarnaast wordt het elk kwartaal uitgereikt aan alle leden van de Hersteld Hervormde kerk. De eerste drie uitgaven van dit jaar worden ook bezorgd bij alle leden van de HHK, zodat u hier kennis van kunt nemen. 

Het blad is voor de leden van de kerk een belangrijk middel om op de hoogte te blijven van de actuele kerkelijke ontwikkelingen. ook aan de kinderen is gedacht. De HHJO verzorgt in dit nieuwe blad een kinderrubriek. Daarom zou ‘Zicht op de kerk’ bij geen van de leden mogen ontbreken…! Als u nog geen abonnee bent, kunt u zich aanmelden via de website van de kerk, www.hhk.nl/zodk. Het is ook mogelijk een email te sturen naar abonnement@hhk.nl of te bellen naar het kerkelijk bureau (0318-505541). Een abonnement kost slechts € 19,50 per jaar!

Als redactie van Zicht op de kerk is het onze wens dat het blad een middel is waardoor u en jullie zicht houden op het kerkelijk leven, maar vooral meer en meer zicht krijgen op dé Kerk.

Lees hier de eerste uitgave

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit