Dagelijks Woord

Persbericht emeritaat ds. G.A. van den Brink

02 juni 2020

Het breed moderamen van de classicale vergadering van classis West van de Hersteld Hervormde Kerk heeft ds. G.A. van den Brink per 1 juni 2020 emeritaat verleend wegens invaliditeit.

Dit conform ordinantie 13-26. Hij is per die datum ook losgemaakt van de Hersteld Hervormde Gemeente te Rotterdam Kralingse Veer, die hij sinds 24 mei 2010 diende.

Als gevolg van een hartstilstand op 3 mei 2018 ontstond er bij hem hersenletsel. Ondanks langdurige pogingen om te reïntegreren, hield ds. Van den Brink gezondheidsklachten. In goed overleg met predikant en kerkenraad is door het breed moderamen van de classicale vergadering vastgesteld dat ds. Van den Brink niet meer in staat is de ambtelijke werkzaamheden volledig uit te oefenen. Het breed moderamen beseft de impact die dit heeft voor de predikant, zijn gezin en de gemeente en beveelt hen in Gods trouwe zorg aan. De predikant behoudt zijn ambtelijke bevoegdheden.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit