Organistendag 2019

Herrie in de kerk: dienen of boventoon?

Soms gaat het mis tussen organist en gemeente. Of tussen organist en kerkenraad. Frustraties hopen zich op, snel of langzaam. Hoe gaat u daar als organist mee om? En wat is de taak van de kerkenraad?

Tijdens de HHK-organistendag op 26 januari 2019 zoekt ds. A.A.F. van de Weg met organisten en ambtsdragers wat Gods Woord ons zegt over het dienen van de gemeente. Hij focust daarbij op de gesteldheid van het hart van de organist. Dr. Steef Post neemt als mediator organisten en ambtsdragers mee naar de weerbarstige praktijk als het mis gaat of dreigt te gaan. Hoe is escalatie te voorkomen?

Dit jaar luistert Arjan Versluis, organist in Sliedrecht, de organistendag op met de begeleiding van de samenzang en improvisaties. Hij bespeelt daarbij het Steendam-orgel van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren (Overste J.M. Kolffstraat 1) waar de organistendag in 2019 te gast is.  Predikanten en organisten, kerkvoogden en ouderlingen, gemeenteleden en geïnteresseerden van binnen en buiten de Hersteld Hervormde Kerk zijn van harte welkom. Het programma duurt van 10.00 uur – 12.30 uur. De toegang is gratis, er is wel een collecte voor de onkosten.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit