Opening academisch jaar 2017-2018

05 juli 2017

Op D.V. vrijdag 1 september zal in Putten de opening plaatsvinden van het academisch jaar 2017-2018

Op deze avond zal de Heere een zegen gevraagd worden voor het werk van de docenten, studenten en de activiteiten van het Hersteld Hervormd Seminarie. Tevens is de avond bedoeld om elkaar te ontmoeten.

De avond staat onder leiding van de rector van het Seminarie, prof. dr. W. van Vlastuin; hij zal zorg dragen voor de opening, de lezing en de sluiting. Ds. J.L Schreuders neemt de meditatie voor zijn rekening.

Voorafgaande aan de jaaropening zal er een cursusmiddag zijn van Up-a-Tree. Deze middag is bedoeld voor alle seminariestudenten. Tijdens de avond zal er ook kennisgemaakt worden met de eerstejaars. Met het oog hierop worden studenten, die dit jaar hopen te starten met de studie theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie, hartelijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst (eerstejaars, graag aanmelden voor de jaaropening via dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpnmail.nl).

Deze jaaropening staat niet alleen open voor studenten en docenten, maar is toegankelijk voor allen die de opleiding van predikanten in de Hersteld Hervormde Kerk een warm hart toedragen. Iedereen, van jong tot oud, is hartelijk welkom deze avond bij te wonen.

Het streven is om de opening niet steeds op dezelfde locatie te laten plaatshebben. Dit jaar is de opening van het academisch jaar in Putten.

Wat? Jaaropening Hersteld Hervormd Seminarie
Wanneer? D.V. vrijdag 1 september, aanvang 19:30 uur (19:00 uur inloop met koffie, thee)
Waar? HHG, Henslare 2, Putten

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit