Openbare colleges ‘Als je je er maar goed bij voelt; over het christelijk postmodernisme’

19 juli 2019

In september en oktober is er weer gelegenheid om openbare colleges van het HHS te volgen, die georganiseerd worden in samenwerking met Studium Generale van Driestar educatief.

In de lezingenserie over het christelijk postmodernisme hoopt dr. R van Kooten hierover op 13 september te spreken in het kader van het huwelijk, prof. dr. W. van Vlastuin op 27 september in het kader van de theologie en dr. B.J. Spruyt op 11 oktober in het kader van ons publieke leven.  De avonden starten om 19.45u in het gebouw van Driestar educatief te Gouda.

Christelijk postmodernisme in ons huwelijk –
dr. R. van Kooten (13 september 2019)
Het postmodernisme vinden we niet alleen in de seculiere literatuur. De postmodernistische geest doorademt heel het maatschappelijke leven. Ook kerkmensen ademen deze in. Het houdt in dat kerkmensen minder oog hebben voor regels uit de Bijbel. Het gaat meer en meer om de beleving, om hoe je het ‘voelt’. Dit raakt ook alle aspecten van het zevende gebod. Op deze avond lopen wij de diverse aspecten na: hoe ziet de moderne cultuur dit gebod, maar wat is en blijft het heilzame van Gods gebod?

Christelijk postmodernisme in onze theologie​ -
prof. dr. W. van Vlastuin (27 september 2019)

Postmodernisme hangt in de lucht en dringt onze haarvaten binnen. Daarom is het niet verwonderlijk dat we onze cultuur ook in onze theologie en beleving herkennen. Postmoderne cultuur heeft zijn weerslag op onze omgang met de Bijbel, de kerk, onze hermeneutiek en onze visie op gender en seksualiteit. Het kan ook betekenen dat we ingrediënten uit het jodendom in onze christelijke religie opnemen of de doop van kinderen betwijfelen. Het betekent ook dat we meer oog hebben voor beleving en minder voor rationele dogma’s. Op deze avond onderzoeken we hoe het christelijk geloof zich verhoudt tot de postmoderne cultuur: waar kunnen we ons positief tot onze cultuur verhouden en waar biedt het christelijk geloof een kritisch tegenover?

Christelijk postmodernisme in ons publieke leven -
dr. B.J. Spruyt (11 oktober 2019)

Postmodernisme in het publieke leven manifesteert zich onder andere in moreel relativisme en cultureel relativisme. Dat laatste heeft mede de basis gelegd voor het ideaal van de multiculturele samenleving. In deze lezing gaan we in op de achtergronden van dit relativisme, maar ook op de vraag in welke gedaanten het zich manifesteert en welke houding christenen ertegenover moeten innemen. Ook behandelen we de vraag in hoeverre we zelf inmiddels ook al door (een zekere mate van) relativisme zijn aangetast.

Voor meer informatie over prijs en opgave, klik hier.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit