Openbare colleges in het kader van het Reformatiejaar

13 juli 2017

In september en oktober is er weer gelegenheid om openbare colleges van het HHS te volgen, die georganiseerd worden in samenwerking met Studium Generale van Driestar educatief.

Dit jaar herdenken we dat het 500 jaar geleden is dat Luther de 95 stellingen vastspijkerde op de deuren van de kerk in Wittenberg. Met het oog daarop is er een lezingenserie over thema's uit de reformatie. Dr. R. van Kooten spreekt op D.V. 15 september over vreemdelingschap, dr. P. de Vries op D.V. 29 september over Sola Scriptura en prof. dr. W. van Vlastuin over rechtvaardiging op D.V. 13 oktober. De avonden worden gehouden in Gouda en beginnen om 19.45 uur.

Voor meer informatie over prijs en opgave, zie www.driestar-educatief.nl/openbare-colleges-HHS.

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit