Dagelijks Woord

Terugblik online Israëlavond

09 maart 2021

Het Joodse volk en de Messias

Ons leven verliezen om Christus wil, om het leven in Hem te vinden, dat was het onderwijs van de Heere Jezus waar ik aan dacht toen ik luisterde naar de lezing van Prof. Dr. P.A. Siebesma op vrijdag 5 maart j.l.. Hoe concreet wordt dat ook vandaag vaak werkelijkheid als iemand vanuit het Joodse volk de Heere Jezus als Messias leert belijden. Daarna luisterden we naar de lezing van ds. P. den Butter over de hoop en de verwachting die er mag zijn, omdat de God van Israël trouw is aan Zijn verbond en woorden. Zoals er geen vierkante millimeter op de oceaanbodem is, waar geen water is, zo zal de aarde vol zijn van de kennis des HEEREN (Jes. 11:9). Een mooie avond die u nog nakijken kunt via deze link.
ds. K.J. Kaptein

Steun het werk van de commissie Israël

Download de liedteksten van kinderkoor Samuël

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit