Noodkreet uit Efrîn

22 februari 2018

Onlangs hebben de kerken van Efrîn (in het noorden van Syrië) wereldwijd een noodkreet doen uitgaan naar christenen, regeringen en de internationale gemeenschap om hen en de bevolking van Efrîn niet alleen te laten.

 'Alstublieft, laat ons niet alleen en sta ons terzijde nu wij in groot gevaar verkeren van Turkije en zijn jihadistische alliantie', vragen zij.

Reeds geruime tijd ontwikkelde zich een reële militaire dreiging van de kant van Turkije tegen dit overwegend Koerdische gebied in het noordwesten van Syrië, dat onder bescherming staat van de Koerdische volksverdedigingseenheden. Voortdurend vonden beschietingen plaats vanaf Turks grondgebied. Turkije is begonnen met luchtbombardementen op de stad Efrîn en de dorpen in het gebied, waarna ook Turkse grondtroepen gesteund door een rebellenleger het offensief zwaar hebben ingezet met als doel het gebied te overmeesteren. De toestand is zeer ernstig en er wordt zwaar gevochten. De Koerdische enclave is nagenoeg geheel ingesloten en biedt onderdak aan meer dan 200.000 ontheemden uit alle regio's van Syrië. Reeds nu zijn er veel burgerslachtoffers te betreuren.

De kerken van Efrîn hebben een dringende oproep laten uitgaan tot hulp en voorbede. Graag brengen we deze oproep onder uw aandacht. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit