Dagelijks Woord

Noodhulp Oekraïne

03 maart 2022

Bericht vanuit de generale diaconale commissie

Sinds een week woedt er een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Er wordt gevochten om het land in eigen handen te houden. Duizenden burgers zijn op de vlucht geslagen. Omliggende landen hebben te maken met grote vluchtelingenstromen. Mensen rouwen om het gemis van een geliefde. Bid u mee om de vrede in het land? Daarnaast is er ook dringend hulp nodig in de vorm van hulpgoederen en financiële middelen. 

Diaconieën zijn middels een brief geïnformeerd over een collecte voor de noodhulp in Oekraïne. 

Van verschillende gemeenten hebben we een bericht ontvangen over initiatieven. Ze worden hieronder weergegeven. Heeft uw gemeente ook een initiatief opgezet? U mag dat doorgeven aan ons (via diaconaat@hhk.nl), zodat we het kunnen delen met anderen.

  • In Gameren worden hulpgoederen ingezameld in het kerkje aan de Ouwelstraat 8. Dit is een samenwerking met CRR.
  • De HHG Poederoijen-Loevestein zamelt hulpgoederen in. Deze goederen worden via een hulplijn vanuit Polen richting Oekraïne getransporteerd. Op de website van de gemeente is hier meer over te lezen. 
  • Vanuit de Gemeente Papendrecht hoopt in week 18 in samenwerking met Stichting Kimon een hulptransport met goederen te vertrekken naar Oekraïne. Wat is nodig? O.a. voedsel in blik, rijst, macaroni, koffie(bonen), babyvoeding, luiers, verzorgingsproducten, afwasmiddel, wasmiddel, verbandmiddelen, dekens en kussens. Ook zoekt de gemeente nog chauffeurs of mensen die een bus of vrachtwagen ter beschikking kunnen stellen. De spullen kunnen ingeleverd worden bij Everarda Van Es, De Schans 1 te Papendrecht. Donaties zijn welkom: Stichting Kimon, NL 70RABO 0157518744, ovv transport Papendrecht.
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit