Nieuwsbrief kerkvoogdijen verschenen

31 augustus 2018

Vandaag is de nieuwsbrief kerkvoogdijen weer verschenen!

In deze nieuwsbrief treft u informatie over de volgende onderwerpen: 
- Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG)
- Aanschaf software via donatieprogramma
- Kascommissie/controleverslag
- Handleiding energie besparen
- Publicatie financiële ANBI gegevens over 2017
- Toegankelijke kerken voor blinden en slechtzienden
- Arbowet
- Kerk en veiligheid
- TIP: Informatie voor kerkvoogden online!

Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit