Nieuwe rentepercentages SFH

Plaatselijke gemeenten en diaconieën van onze kerk kunnen gelden die voor langere tijd niet nodig zijn inleggen in het Financieringsfonds.

Hiermee kunnen gemeenten geholpen worden die een lening nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de bouw van een kerk. Het bestuur heeft de rentepercentages als volgt vastgesteld:

  • Basis rentevergoeding op ingelegde gelden tot 1 maart 2020: 0,00%
  • Toeslag rentevergoeding op ingelegde gelden tot 1 maart 2020: 0,49%
  • Totaal rentevergoeding op ingelegde gelden tot 1 maart 2020: 0,49%
  • ​Rente geldleningen tot 1 maart 2020: 1,60%

Meer informatie over het Financieringsfonds vindt u op onze website: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/financieringsfonds.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit