Dagelijks Woord

Mededeling

01 april 2023

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media deelt het breed moderamen van de generale synode u het volgende mee.

Het regionaal college voor het opzicht (RCO-Zuid) heeft inzake één van onze predikanten besloten overeenkomstig ordinantie 11a artikel 13 lid 8 hem tijdelijk uit te sluiten van het verrichten van alle kerkelijke handelingen krachtens het ambt van predikant.

Aangezien de strafrechtelijke en kerkelijke procedures nog lopen en er derhalve nog geen eindoordeel is uitgesproken kunnen hierover geen nadere mededelingen worden gedaan.

Het voornoemde besluit is ingrijpend en naar u zult begrijpen niet zonder reden genomen. De Heere ontferme Zich in gunst over alle betrokkenen.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit