Marijke van der Plaat kinderwerkster in Suriname

14 februari 2018

Voor het kinderwerk in de gemeente van Powakka heeft de synode Marijke van der Plaat (28) benoemd. Binnenkort vertrekt ze voor een kennismakingsbezoek naar Suriname.

Het kinderwerk in Suriname ligt sinds de zomervakantie stil. Dat is jammer, want het is belangrijk werk, zeker ook met het oog op de toekomst van de gemeente in Powakka. Na de zomervakantie heeft de commissie de vacature voor kinderwerkster opengesteld. Gelukkig hebben zich sollicitanten gemeld en konden er gesprekken plaatsvinden. Met grote dankbaarheid kan gemeld worden dat het breed moderamen van onze synode Marijke van der Plaat uit Nieuw-Lekkerland benoemd heeft tot kinderwerkster voor Suriname.  

Marijke is 28 jaar en heeft zes jaar gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. Daarvoor is ze anderhalf jaar in Malawi geweest als onderwijsvrijwilligster, om de kinderen van de toenmalige zendingswerkers te helpen bij hun schoolwerk.

Marijke heeft een hart voor kinderen en jongeren én voor zendingswerk. Het is haar vurige verlangen om met kinderen en jongeren het Woord van God te openen en te luisteren naar Zijn stem. Zowel Marijke als de commissie hebben de leiding van de Heere ervaren in de gesprekken van de afgelopen maanden. Het is onze hartelijke bede dat de Heere met Marijke wil optrekken, in de voorbereiding op het werk en vervolgens ook in de uitoefening van haar taak in Powakka. En dat zij tot zegen mag zijn voor jongeren en ouderen in die nog zo jonge gemeente.

Natuurlijk kan Marijke niet meteen naar Suriname vertrekken. Daar gaat nog de nodige voorbereiding aan vooraf. Ook lijkt het ons goed, dat Marijke zich eerst in Suriname oriënteert op het werk, alvorens zij aan de opleiding begint. Ze wil zich tenslotte voor vijf jaar aan het werk verbinden, dan moet je wel weten waar je aan begint.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit