Landelijke Israël dag

21 april 2018

God vervult Zijn beloften

D.V. 23 juni zal de eerste landelijke Israëldag gehouden worden in het kerkgebouw van de HHG te Putten. Het adres is: Henslare 2, 3882 PK  Putten.

De aanvang is om 9.45 uur en de sluiting om 15.15 uur.

Het thema van deze dag is: “God vervult Zijn beloften”. De hoofdsprekers van deze dag zijn ds. K.J. Kaptein en ds. N. van der Want. Daarnaast zullen Albert en Esther Knoester vertellen over het  leven in Dimona. Verder zal er door dhr. Lenard Prins een stripboek gepresenteerd worden: “Het zeventigjarig bestaan van de staat Israël”. Muzikale medewerking wordt verleend door het Urker Mannenkwartet. Er is een lunchplein aanwezig waar allerlei etenswaren verkocht worden. Daarnaast worden er producten uit Israël te koop aangeboden. Uiteraard wordt er een collecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor de projecten die ondersteund worden door de commissie Israël.

Voor vragen zijn we te bereiken via emailadres:  info.israelcommissie@gmail.com

Van harte welkom op deze themadag!
Commissie Israël

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit