Dagelijks Woord

Houvast in de sterren...

28 januari 2021

of zicht op de blinkende Morgenster? 

Vandaag is de nieuwe uitgave van het blad Zicht op de kerk verschenen. Het hoofdartikel in deze uitgave heeft als titel: 'Het lezen van de sterren'. De coronacrisis maakt dat veel dingen anders zijn dan normaal. Het is opmerkelijk dat er in de achterliggende maanden toenemende aandacht is voor astrologie. Een christen hoeft zijn houvast echter niet te stellen op dat wat de sterrenhemel hem duidelijk maakt. Een christen heeft een beter, een vaster kompas: Gods Woord. Door Zijn Woord en Geest wijst God Zijn wegen aan. En Zijn weg loopt altijd bij de zonde vandaan om bij de Zaligmaker van deze wereld uit te komen. Hij noemt Zich in Openbaring 22 ‘Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster’. Bij die blinkende Morgenster hebben wij steeds weer uit te komen. Om telkens weer en telkens meer alle houvast en zekerheid in Hem alleen te vinden.

Verder leest u in deze uitgave meer over de opleiding tot evangelist en een interview met ds. J. Kommerie over zijn dienen als krijgsmachtpredikant. 

Deze tweede uitgave wordt gratis aangeboden aan alle leden van de HHK. Wilt u dit blad iedere twee weken ontvangen? U kunt zich aanmelden via de website van de kerk, www.hhk.nl/zodk. Het is ook mogelijk een email te sturen naar abonnement@hhk.nl of te bellen naar het kerkelijk bureau (0318-505541). Een abonnement kost slechts € 19,50 per jaar!

Lees hier de tweede uitgave

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit