Dagelijks Woord

Hersteld Hervormde Kerk versterkt communicatie over Israël

01 juli 2020

Commissie Israël lanceert website en wil kerkleden meer betrekken

Veenendaal, 1 juli 2020 – Na een periode van voorbereiding en bezinning wil de Hersteld Hervormde Kerk haar leden en andere geïnteresseerden meer betrekken op Israël. De landelijke kerk benoemde in 2014 een speciale commissie die zich nadrukkelijk richt op de relatie tussen de kerk en Israël. Naast het inzicht in verleden, heden en beloften voor Israël, is de opdracht ook om kennis, steun en gelden in te zetten voor projecten.

Per 1 juli 2020 is er een nieuwe website live (www.hhk.nl/israel) waarop wordt gecommuniceerd over bezinning op het land, actualiteiten, projecten en ondersteuningsmogelijkheden. Verder wordt de relatie met de achterban versterkt door de inzet van contactpersonen per gemeente die namens de landelijke kerk hun lokale gemeenteleden informeren. In de loop van dit jaar wordt het netwerk van contactpersonen uitgerold en geïnteresseerden kunnen zich nu al melden bij de commissie.

Dimona

Een van de eigen projecten is een inloophuis in Dimona, een stad in de Negev-woestijn. Albert en Esther Knoester zijn daar vanaf 2008 aan het werk om Messiasbelijdende Joden te steunen. Zij komen in het inloophuis op een ongedwongen manier in gesprek met bezoekers en laten hun liefde aan Israël zien. Tegelijk spreken zij over Israëls Messias. Albert houdt Bijbelstudies in het Ivriet aan huis en is ouderling in de gemeente van Bersheba.

Vrijwilligerswerk

In de afgelopen jaren vertrokken er regelmatig groepen vrijwilligers naar Israël voor ondersteuning naar onder andere Aleh. Dit is een stichting die kinderen en volwassenen met een verstandelijke en lichamelijke beperking verzorgt. Denk aan het begeleiden van bewoners tijdens dagbesteding, wandelen, zwemmen en helpen met eten. Op de website wordt hier aandacht aan besteed en is filmmateriaal beschikbaar.

Actueel

De commissie onderzoekt momenteel samenwerking met uitgevers om ook actualiteiten over Israël gestructureerd onder de aandacht te brengen van de leden van de kerk. Naast frequente visie-artikelen in de bladen Zicht op de Kerk en Kerkblad, wil de commissie via de digitale weg de actualiteiten in Israël dichtbij de lokale gemeenten brengen en zo de kennis over en betrokkenheid op het land versterken onder de kerkleden.

Meer informatie

Voor meer informatie of een interview kunt u contact opnemen met de voorzitter van de commissie Israël, ds. R. van de Kamp via 0488-441416 of rvandekamp@kliksafe.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit