Herhaalde oproep! Vacature kinderwerkster Den Helder

16 oktober 2018

Voor het kinderevangelisatiewerk in Den Helder zijn wij op zoek naar een kinderwerkster. Dit evangelisatiewerk vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de HHG te Den Helder.

Profiel
Je bent een kinderwerkster die hart heeft voor kinderen die niet of nauwelijks van de Bijbel weten. Het is je verlangen dat deze kinderen de Heere Jezus leren kennen en liefhebben.

Wij vragen:  
- Bij voorkeur een afgeronde PABO-opleiding 
- In staat om aan te sluiten bij het begripsniveau en taalgebruik van buitenkerkelijke kinderen
- Bij voorkeur ervaring in kinderwerk en/of kinderevangelisatie
- Iemand die belijdend lid is van de HHK
- Flexibele inzet en bereidheid om wekelijks aanwezig te zijn bij de kinderclub in Den Helder

Hoofdtaken:
Het leiden van de wekelijkse Kinderclub (vertellen Bijbelverhaal, verwerking)
- Onderhouden van contacten met ouders, gemeenteleden en betrokkenen rondom het kinderwerk
- Aansturen van vrijwilligers die ondersteunen bij het kinderwerk
- (Mee)organiseren van de jaarlijkse VakantieBijbelweek
- Administratieve taken die gerelateerd zijn aan het kinderwerk 

Wij bieden:
Salariëring conform cao kerkelijk werkers HHK
- Reiskostenvergoeding

Interesse en solliciteren
Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met dhr. G. van Belzen (gvanbelzen84@gmail.com).

We zien je schriftelijke reactie, voorzien van CV, graag per email (gvanbelzen84@gmail.com) tegemoet.

Het opvragen van referenties bij de kerkenraad maakt onderdeel uit van de procedure.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit