Gastopvang...

01 maart 2018

... als een time-out voor uw zoon of dochter nodig is

Andre van 11 jaar is een energieke jongen, die zichzelf niet goed kan vermaken. Er is een lichte vorm van ADHD vastgesteld. Nu ons gezin groter wordt, hebben we het gevoel dat Andre teveel van onze energie vraagt. We zijn alleen maar druk om hem bezig te houden. Dat geeft veel irritatie bij andere kinderen en tussen ons. We willen graag even op adem komen...’

Soms is het nodig dat een kind of jongere een poosje afstand neemt van de thuissituatie door ergens anders te verblijven. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. Ook andere omstandigheden kunnen een reden zijn om gastopvang aan te vragen.

De generale diaconale commissie heeft in samenwerking met De Vluchtheuvel gastopvang opgezet. Verblijf in gastopvang houdt in dat de jeugdige tijdelijk in een gastgezin verblijft. Voor meer informatie zie www.hersteldhervormdekerk.nl/gastopvang

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit