Evangelisatie cursus 2018/2019 - Genemuiden

12 februari 2018

Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het Evangelie uit te dragen, maar toch telkens zoveel schroom te ervaren om een gesprek over het geloof aan te gaan.

Vanaf D.V. september 2018 organiseert de commissie evangelisatie van de Hersteld Hervormde Kerk voor de vijfde keer een cursus die juist op dit dilemma ingaat en mensen wil toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.evangelisatiehhk.nl of telefonisch via 0318-505541.

De evangelisatiecommissie van Genemuiden wil u de mogelijkheid bieden om deze cursus te volgen in Genemuiden. Om te starten met deze cursus hebben we minimale opgaven nodig van 10 personen. U kunt zich melden door een mail te sturen naar: evangelisatie@hhk.nl - graag aanmelden voor D.V. 29 maart. Na deze datum krijgt u te horen of de cursus door kan gaan en kunt u zich definitief aanmelden via:
http://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/toerusting-1/cursus-evangelisatie

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit