Dagelijks Woord

Corona en de kerk

12 maart 2020

Naar aanleiding van de persconferentie die de Rijksoverheid vanmiddag heeft gehouden, is er op dit moment overleg over de te nemen maatregelen. Zodra daar meer over bekend is, wordt u daarover geïnformeerd via deze website. 

Tevens is het belangrijk om goede kennis te nemen van de informatie die door het RIVM en de Rijksoverheid beschikbaar wordt gesteld en de gegeven adviezen te volgen.

Informatie is te vinden op de website: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus en op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
Daarnaast wordt er specifiek voor kerken informatie beschikbaar gesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Zie hiervoor de website: http://www.cioweb.nl/category/nieuws/Op deze website kan door middel van de  factsheet 'kerk en corona: wat te doen?' kennis genomen worden van organisatorische maatregelen die kerken kunnen nemen om het risico van verspreiding te beperken.
 
 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit