Dagelijks Woord

Consent terugkeer tot het ambt dr. P.C. Hoek

10 mei 2021

Het breed moderamen heeft in zijn vergadering van 6 mei consent voor de terugkeer tot het ambt verleend aan dr. P. C. Hoek, krachtens Ord. 3-15-1.

Ds. Hoek heeft het verlangen uitgesproken om in een gemeente te mogen arbeiden. Hij blijft overigens voor vijftig procent als docent verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarie.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit