Conferentie 'De theologie van Dordt en de kerk vandaag'

25 april 2019

Conferentie 'De theologie van Dordt en de kerk vandaag'

De Theologische Universiteit Apeldoorn, het Hersteld Hervormd Seminarie en de leerstoel Gereformeerde Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen organiseren op 10 mei 2019 een conferentie over de betekenis van de theologie van Dordt voor de kerk vandaag. Doel van de conferentie is in beeld te krijgen wat de relevantie is van de besluiten van Dordt zoals die met name in de Leerregels tot uitdrukking komen.

De conferentie vindt plaats van 9.30 -16.00 in het gebouw van de Theologische Universiteit Apeldoorn, Wilhelminapark 4, Apeldoorn.

Sprekers zijn:

Wim van Vlastuin ( Hersteld Hervormd Seminarie)
Dordtse Katholiciteit en kerkelijke eenheid

Dolf te Velde (Theologische Universiteit Kampen)
Geloof en Rechtvaardiging

Michael Haykin (Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, Kentucky)
Particular Baptists and the Reception of Dordt

Hanneke Schaap-Jonker (Kennisinstituut christelijke GGZ)
Wedergeboorte, autonomie en ambivalentie: Dordt en psychologie

Arnold Huijgen (Theologische Universiteit Apeldoorn)
Heiliging, volharding en overwinning

Henk van den Belt (Vrije Universiteit Amsterdam)
Zekerheid en aanvechting

Klik hier voor het programma.

Kosten voor deelname aan deze conferentie zijn € 35,- (voor studenten € 25,-) inclusief koffie, thee en lunch. Opgave voor deze conferentie kan door betaling van dit bedrag naar NL81 INGB 0007 3674 58 (Schoolkas TUA) onder vermelding van ‘Conferentie Dordt’ en met vermelding van uw naam en e-mailadres.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit