Dagelijks Woord

filter nieuwsberichten

Nieuws

 • 29 nov, 2021

  Beroepingswerk

  Lees hier het actuele beroepingsnieuws.

  lees meer
  29 nov2021
 • 22 nov, 2021

  Persbericht generale synode 19 november 2021

  Persbericht generale synode 19 november 2021

  lees meer
  22 nov2021
 • 28 okt, 2021

  Ontmoeting dove en slechthorende mensen binnen de HHK

  Een initiatief van de generale diaconale commissie

  lees meer
  28 okt2021
 • 21 sep, 2021

  Update advies eredienst en corona

  Update naar aanleiding van de versoepeling van de door de rijksoverheid uitgevaardigde maatregelen.

  lees meer
  21 sep2021
 • 20 jul, 2021

  Klachtenbehandeling seksueel misbruik

  De werkgroep seksueel misbruik heeft een eenvoudige beschrijving gemaakt van de interne klachtenprocedure als een klacht wordt...

  lees meer
  20 jul2021
 • 28 mei, 2021

  Kerkelijk jaarboek 2021

  Het kerkelijk jaarboek 2021 is verschenen!

  lees meer
  28 mei2021
 • 04 jun, 2021

  Update advies eredienst en corona

  Update naar aanleiding van de versoepeling van de door de rijksoverheid uitgevaardigde maatregelen.

  lees meer
  04 jun2021
 • 28 mei, 2021

  Bericht van commissie toelating

  Per 28 mei is er preekbevoegdheid verleend aan een student.

  lees meer
  28 mei2021
 • 10 mei, 2021

  Consent terugkeer tot het ambt dr. P.C. Hoek

  Het breed moderamen heeft in zijn vergadering van 6 mei consent voor de terugkeer tot het ambt verleend aan dr. P. C. Hoek,...

  lees meer
  10 mei2021
 • 23 apr, 2021

  Update advies eredienst en corona

  Update naar aanleiding van de versoepeling van de door de rijksoverheid uitgevaardigde maatregelen.

  lees meer
  23 apr2021
 • 22 mrt, 2021

  Persbericht generale synode 19 maart 2021

  Persbericht generale synode 19 maart 2021

  lees meer
  22 mrt2021
 • 09 mrt, 2021

  Terugblik online Israëlavond

  Het Joodse volk en de Messias

  lees meer
  09 mrt2021
 • 09 mrt, 2021

  Update advies erediensten en corona

  Update naar aanleiding van de verlenging van de lockdown en de versoepeling van de door de rijksoverheid uitgevaardigde...

  lees meer
  09 mrt2021
 • 23 jan, 2020

  Rentevergoeding Financieringsfonds HHK 0,49%!

  Een oproep aan kerkvoogdijen en diaconieën om (spaar)gelden in te brengen bij SFH.

  lees meer
  23 jan2020
 • 11 feb, 2021

  Krimp of groei?

  Bidden om geestelijke groei

  lees meer
  11 feb2021
 • 28 jan, 2021

  Houvast in de sterren...

  of zicht op de blinkende Morgenster? 

  lees meer
  28 jan2021
 • 18 jan, 2021

  Nieuwsbericht seminarie

  Met wederzijds goedvinden zal Dr. P. de Vries (64) zijn werkzaamheden aan het Hersteld Hervormd Seminarie per DV 1 september...

  lees meer
  18 jan2021
 • 14 jan, 2021

  Samengevoegd...!

  Zicht op de kerk en Kerkblad

  lees meer
  14 jan2021
 • 01 dec, 2020

  Zicht op de kerk verschenen

  Genderneutralititeit

  lees meer
  01 dec2020
 • 27 nov, 2020

  Bericht van commissie toelating

  Per 27 november jl. is preekbevoegdheid verleend aan een student. 

  lees meer
  27 nov2020
 • 15 sep, 2020

  Zicht op de kerk verschenen

  Woord en cultuur

  lees meer
  15 sep2020
 • 14 sep, 2020

  Bericht van aanneming beroep

  Ds. J. Kommerie neemt beroep tot predikant binnen de krijgsmacht aan.

  lees meer
  14 sep2020
 • 07 sep, 2020

  Verslag opening academisch jaar HHS

  Vrijdag 28 augustus jl. organiseerde de studentenraad de jaaropening in de Hersteld Hervormde Gemeente van Staphorst. Er was...

  lees meer
  07 sep2020
 • 17 jul, 2020

  Protocol 3.1 en noodmaatregelen

  Bijgewerkte versies protocol anderhalvemeterkerk en noodmaatregelen (artikel XXX).

  lees meer
  17 jul2020
 • 01 jul, 2020

  Hersteld Hervormde Kerk versterkt communicatie over Israël

  Commissie Israël lanceert website en wil kerkleden meer betrekken

  lees meer
  01 jul2020
 • 26 jun, 2020

  Toegelaten en beroepbaar gesteld

  Toegelaten en beroepbaar gesteld

  lees meer
  26 jun2020
 • 04 jun, 2020

  Bericht van commissie toelating

  Per 4 juni jl. zijn twee kandidaten toegelaten tot de Evangeliebediening en beroepbaar gesteld en is er aan een student...

  lees meer
  04 jun2020
 • 02 jun, 2020

  Persbericht emeritaat ds. G.A. van den Brink

  Het breed moderamen van de classicale vergadering van classis West van de Hersteld Hervormde Kerk heeft ds. G.A. van den Brink...

  lees meer
  02 jun2020
 • 29 mei, 2020

  Aanvullend bericht voor kerkenraden

  Nieuwe berichtgeving met betrekking tot het aantal aanwezigen in een kerkdienst.

  lees meer
  29 mei2020
 • 27 mei, 2020

  Advies anderhalve-meter-jeugdwerk

  Binnen de verschillende kerkverbanden wordt nagedacht over wat de regelgeving vanuit de overheid betekent voor het kerkelijke...

  lees meer
  27 mei2020
 • 14 mei, 2020

  Corona en de kerk

  Alle informatie rondom de coronacrisis op een aparte pagina op onze website.

  lees meer
  14 mei2020
 • 08 mei, 2020

  Nieuwe richtlijnen rondom het coronavirus

  Protocol 'anderhalvemeterkerk'

  lees meer
  08 mei2020
 • 06 mei, 2020

  Zicht op de kerk verschenen!

  Thema: Duurzaamheid

  lees meer
  06 mei2020
 • 23 apr, 2020

  Regelen wat niet geregeld kan worden

  Een toelichting op artikel XXX van de kerkorde

  lees meer
  23 apr2020
 • 08 apr, 2020

  Ambtelijke aanwezigheid in de kerkdienst

  Moet de diaken in de kerkdienst aanwezig zijn? 

  lees meer
  08 apr2020
 • 06 apr, 2020

  Overlijdensbericht ds. N. van der Want

  Vrijdag 3 april is op 70 jarige leeftijd in zijn woonplaats Barneveld ds. N. van der Want overleden.

  lees meer
  06 apr2020
 • 03 apr, 2020

  Nieuw bericht voor kerkenraden inzake coronacrisis

  Het breed moderamen van de generale synode heeft op 3 april een brief aan alle kerkenraden/gemeenten verzonden. 

  lees meer
  03 apr2020
 • 01 apr, 2020

  Gebed in tijd van epidemie

  Voor bijzondere tijden kende de Nederlandse Hervormde Kerk diverse gebeden.

  lees meer
  01 apr2020
 • 26 mrt, 2020

  Update adviezen breed moderamen GS inzake corona

  Maandag 23 maart heeft de regering de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verder aangescherpt en uitgebreid. 

  lees meer
  26 mrt2020
 • 23 mrt, 2020

  Nieuwe maatregelen overheid in coronacrisis

  Het breed moderamen van de generale synode heeft kennisgenomen van de nieuwe maatregelen die op maandag 23 maart door de...

  lees meer
  23 mrt2020
 • 19 mrt, 2020

  Nadere adviezen BM inzake coronacrisis

  De impact van het coronavirus is groot. De beperkende maatregelen die vanuit de overheid worden uitgevaardigd, grijpen steeds...

  lees meer
  19 mrt2020
 • 18 mrt, 2020

  Adviezen BM inzake coronavirus

  Het coronavirus verspreidt zich snel. Met het oog hierop heeft de Ministeriële Commissie  Crisisbeheersing adviezen...

  lees meer
  18 mrt2020
 • 12 mrt, 2020

  Corona en de kerk

  Naar aanleiding van de persconferentie die de Rijksoverheid vanmiddag heeft gehouden, is er op dit moment overleg over de te...

  lees meer
  12 mrt2020
 • 14 mrt, 2020

  Kerkdienst voor mensen die doof zijn

  Vanwege de maatregelen die getroffen zijn met het oog op het corona-virus is er de mogelijkheid om zondag via een livestream...

  lees meer
  14 mrt2020
 • 06 mrt, 2020

  Toegelaten en beroepbaar gesteld

  Toegelaten tot de Evangeliebediening en beroepbaar gesteld

  lees meer
  06 mrt2020
 • 21 feb, 2020

  Nieuwsbrief kerkvoogdijen

  Eerste nieuwsbrief voor kerkvoogdijen van 2020 is verschenen.

  lees meer
  21 feb2020
 • 11 feb, 2020

  Zicht op de kerk verschenen!

  Thema: Rust 

  lees meer
  11 feb2020
 • 04 feb, 2020

  Terugblik winterconferentie

  Op 2 en 3 januari werd de jaarlijkse winterconferentie gehouden; ruim 70 studenten, kandidaten en beginnende predikanten...

  lees meer
  04 feb2020

filter
nieuwsberichten

 • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit