Bijeenkomst pleegzorg

Op D.V. vrijdag 27 september belegt het Platform Jeugdhulpverlening weer de jaarlijkse bijeenkomst voor mensen die betrokken zijn bij pleegzorg. 

Hierbij zijn niet alleen (aspirant)pleegouders welkom, maar ook ouders die gastopvang bieden of dit overwegen, ambtsdragers  en belangstellenden. Deelnemende kerken aan dit Platform zijn: de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Het thema is: Rouw en verlies rondom pleegzorg. Elk pleegkind heeft te maken met verlieservaringen. Wat betekent dit voor hem/haar en hoe hiermee om te gaan? Naast lezingen vanuit de praktijk en diverse workshops is er ruimte voor onderlinge ontmoeting.

Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur (incl. maaltijd).
Locatie: Kerkgebouw Ger. Gem. te Gouda, Nieuwe Gouwe Oostzijde 2-b.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0348-489900 of dmz@cbgg.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit