Dagelijks Woord

Bijeenkomst pleegzorg

11 februari 2022

Thema: In verbinding rondom pleegzorg

D.V. vrijdag 11 maart 2022 belegt het Platform Jeugdhulpverlening weer de jaarlijkse bijeenkomst voor mensen die betrokken zijn bij pleegzorg. Hierbij zijn niet alleen (aspirant)pleegouders welkom, maar ook ouders die gastopvang bieden of dit overwegen, ambtsdragers  en belangstellenden. Deelnemende kerken aan dit Platform zijn: de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Het thema is: In verbinding rondom pleegzorg. Bij pleegzorg zijn veel belanghebbenden betrokken: de ouders, het onderwijs, organisaties, de kerk, pleegouders, enz. We willen stilstaan bij de noodzaak tot goede onderlinge samenwerking. Naast lezingen vanuit de praktijk en diverse workshops is er ruimte voor onderlinge ontmoeting.

Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur (incl. maaltijd).
Locatie: Kerkgebouw “De Hoeksteen” van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld, Vellerselaan 1.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0348-489900 of dmz@cbgg.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit