Dagelijks Woord

Bericht van aanneming beroep

14 september 2020

Ds. J. Kommerie neemt beroep tot predikant binnen de krijgsmacht aan.

Door de generale synode is op vrijdag 11 september een beroep uitgebracht op ds. J. Kommerie te Andelst-Zetten eo. Ds. Kommerie is cf. ordinantie 13, artikel 4 van de kerkorde beroepen als predikant voor buitengewone werkzaamheden ten dienste van de krijgsmacht. Dit betekent dat hij voor het geheel van de kerk werkzaam wordt en niet meer aan een gemeente verbonden zal zijn. Voor ds. Kommerie betekent dit dat hij als Hersteld Hervormd predikant werkzaam wordt binnen de Nederlandse krijgsmacht.

Het op hem uitgebrachte beroep heeft hij mogen aanvaarden. Met ingang van 1 november treedt hij in dienst van de Dienst Geestelijke Verzorging van het ministerie van Defensie. Zijn eerste standplaats zal bij de Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis Woensdrecht zijn. 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit