Dagelijks Woord

Ambtelijke aanwezigheid in de kerkdienst

08 april 2020

Moet de diaken in de kerkdienst aanwezig zijn? 

Vanwege de maatregelen van de overheid ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus is het niet meer mogelijk om als gemeente op de gewone wijze samen te komen. De kerkdiensten vinden in aangepaste vorm plaats in aanwezigheid van een beperkt aantal personen. In een minimumsituatie betekent dat een predikant, een ouderling, een diaken, een organist en een koster. De gemeente is met de dienst verbonden door audio(visuele) middelen.  

Nu rijst in verschillende gemeenten de vraag: "wat is eigenlijk een minimale aanwezigheid om een ambtelijke dienst te houden?" Dat spitst zich meestal toe op de vraag of een diaken aanwezig moet zijn om daadwerkelijk een kerkdienst te kunnen houden waarbij alle ambtelijke handelingen kunnen worden verricht. Het antwoord op deze vraag en meer over de aanwezigheid van de predikant, ouderling en diaken in de kerkdienst vindt u in dit document.

Klik hier voor meer veelgestelde vragen over de kerkorde.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit