Dagelijks Woord

Meer over Kerkplein

Contactdag 2021

Ontmoetingsdag militairen D.V. 30 oktober 2021

Nagenoeg de gehele coronatijd werd voor militairen ‘radiostilte’ afgekondigd. Dit keyword is niet verwonderlijk, want de persoonlijke contacten met militairen werden door covid  19, heel begrijpelijk, geminimaliseerd.

Die werden door de werkgroep militairen Hersteld Hervormde Kerk (HHK) wel node gemist en er is het nodige aan nieuws. In de eerste plaats is een Hersteld Hervormd predikant geroepen om de taak van legerpredikant op de vliegbasis Woensdrecht te vervullen. Daarnaast zocht het deputaatschap militairen van de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) contact om aan te sluiten bij de ‘contact- of ontmoetingsdagen’ van de werkgroep militairen HHK.  Na enige ervaring te hebben opgedaan zal door werkgroep en deputaatschap geëvalueerd worden of en op welke wijze dit contact zal worden voortgezet.
Om hieraan nog dit jaar inhoud te geven heeft de werkgroep militairen HHK op DV 30 oktober 2021 een ontmoetingsdag gepland in Het Echos Home Ermelo, Leuvenumseweg 68; 3852AS.

Dit is mede een uitgelezen moment om de aanwezigen met één HHK en twee CGK krijgsmachtpredikanten kennis te maken en hen te laten vertellen over hun ervaringen bij  drie verschillende defensieonderdelen; mits niet op uitzending of meerdaagse oefening.
De doelstelling van de werkgroep militairen HHK is ‘een hand en een voet’ te zijn voor de individuele veteraan, militair en/of haar achterban. Het inruimen van tijd, specifiek vanuit de eigen kerk, voor een (geloofs-) gesprek, het bieden van een luisterend (geestelijk) oor of het vervullen van een intermediaire rol in het verwijzen naar geestelijke c.q. maatschappelijke hulpverlening is daarvan onderdeel.
De uitnodiging om de ontmoetingsdag bij te wonen is daarom gericht aan iedere veteraan, militair of hun achterban.

Het dagprogramma: Na het arriveren tussen 10.00 en 10.30 uur, krijgt u een kop koffie of  thee met cake aangeboden. Daarna volgt de opening van deze ontmoetingsdag, waarin een korte meditatie is opgenomen met thema “hij reisde . ..  met blijdschap”, n.a.v. Handelingen 8 : 39. Is dit niet een gedeelde blijdschap ? Wanneer er blijdschap is in de hemel over één zondaar die zich bekeert (Lukas 15:7). . . . en als er blijdschap is bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert (Lukas 15:10) zal er dan bij Filippus, die door de Geest des Heeren is weggenomen uit het gezicht van een machtig heer van Candacé, geen blijdschap zijn ! ? 
Vervolgens krijgen de krijgsmachtpredikanten gelegenheid zich te presenteren. Om ca. 12.30 uur is het de hoogste tijd de inwendige mens te versterken. Er is tijd om vragen te stellen, om als deelnemer onderling contacten te leggen of ervaringen te delen.

De plaats Hoogeveen is in het verband van de werkgroep militairen mogelijk een verbindende factor tussen de HHK en CGK. Een leidend en verbindend persoon binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken was toch geestelijk wetenschapper en hoogleraar dogmatiek in Kampen, hoogleraar theologie aan de VU in Amsterdam, tevens lid van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal, Dr. Herman Bavinck, die op 13  december 1854 in Hoogeveen werd geboren, waar zijn vader Christelijk  Gereformeerd predikant was (het jaar ook waarin de afgescheidenen de Theologische School in Kampen openden).   

Wanneer u deze ontmoetingsdag wilt bezoeken, wordt het buitengewoon op prijs gesteld dat u zich  aanmeldt per mail bij   engelsharm@gmail.com   of telefonisch op 06 51 70 67 27. U maakt daarmee de organisatie van cake, koffie,  en karnemelk bij de lunch, een stuk eenvoudiger en aantrekkelijker voor de beheerder van het Echos Home.

Namens de werkgroep militairen HHK en deputaatschap CGK

Hoogeveen, H. Engels
Secretaris werkgroep militairen HHK

 

Bekijk hier de poster voor eze dag!

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit