Meer over Kerkplein

Contactdag 2019

Welkom op de ontmoetingsdag voor militairen!

De werkgroep militairen organiseert D.V. zaterdag 13 april a.s. weer een ontmoetingsdag. Het thema is:  'Vergeten zijn door ... en herinnerd worden aan ...'.

Vergeten en weggeschoven is vaak de noodzaak van het bestaan van een Nederlands leger voor het wereldwijd in standhouden van vrede en veiligheid. Sinds 1945 zijn ruim 240.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en bijna 100 vredesoperaties. Van de militair wordt ultiem gevraagd zelfs zijn leven daarvoor te geven. Van Nederlands-Indië tot Mali en mede in o.a. Libanon, Bosnië en Afghanistan kwamen hierbij 6243 militairen om het leven. Anderen raakten daarbij lichamelijk gewond of werden geestelijk beschadigd. Veel betrokkenen leven niet meer. Bij veel nabestaanden, familie, vrienden en kennissen blijven de wonden vers. De vraag is ook of de overheid en de militair God buiten zijn herinnering houdt, zoals Achaz dat deed, maar toch het Immanuelsteken kreeg. En de Immanuël ons allemaal liefdevol herinnert aan de explosieve gebeurtenis in Jeruzalem en aan de noodzaak van Zijn  aardse leven, lijden en sterven (Jes. 7 en Luk. 24), op grond van historisch en geestelijk onderwijs. 

*    Aanvang 10.00 uur Opening  
*    Ca. 12.30 uur  Lunch en tijd voor onderlinge ontmoeting, hernieuwde kennismaking, delen van herinneringen en herinnerd worden aan...
*    Uiterlijk 14.30 uur is het tijd voor de afsluiting van deze contactdag militairen.

LOCATIE:       Echos Home De Schakel, Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo
INFORMATIE:  secretaris werkgroep H. Engels 0528-264599 / 06-51706727

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit