Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Kerkvoogdijbijeenkomst 2022

Graag attenderen wij u op de webinars voor kerkvoogden, beheerders en diakenen die D.V. in de maanden januari en februari 2022 gehouden zullen worden.

Het programma voor deze digitale informatiebijeenkomsten ziet er als volgt uit:

  • Donderdag 27 januari 2022 (kerkvoogden en diakenen):

Dhr. W.C. (Wilco) den Dikken: de financiële administratie, het opstellen van de jaarrekening en begroting, de noodzaak van de kascontrole en het voorkomen van fraude.
 

  • Donderdag 3 februari 2022 (kerkvoogden en diakenen):

Mr. Drs. J.C. (Jan-Kees) Karels: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor kerken, wat moet u weten over de AVG en de (bijzondere) persoonsgegevens, welke verplichtingen hebben kerken, hoe dient binnen de kerk ‘handen en voeten’ gegeven te worden aan de AVG.
 

  • Donderdag 10 februari 2022 (kerkvoogden):

Dhr. R. (Roelof) Tuin: veiligheid in en om de kerk, taken en verantwoordelijkheden, Arbowet, hulpverlening (BHV) en uitvoering in de praktijk.
 

  • Donderdag 17 februari 2022 (kerkvoogden en diakenen):

Mr. A.A. (Arjan) van der Bok: Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), wat zijn de voordelen, wat zijn de voorwaarden en verplichtingen, wat houdt de ANBI publicatieplicht in,  hoe het toezicht en de controle geregeld is.

Aanmelding kan door een e-mail te sturen naar bureau@hhk.nl of door middel van het formulier onderaan deze pagina. Vermeld bij aanmelding per mail uw naam, de naam van de gemeente, uw emailadres, uw functie en eventuele voorafgaande vragen.

Gezien de aard van sommige onderwerpen kunnen zowel kerkvoogden als diakenen aan deze bijeenkomsten deelnemen.

Organisatorisch
De digitale bijeenkomsten starten om 19.45 uur.
Voor elke bijeenkomst ontvangt u een link, deze krijgt u de woensdag voor de betreffende bijeenkomst toegestuurd. 

 

Aanmeldformulier:

Ik meld mij aan voor de volgende webinar(s): *
27 januari 2022 | Dhr. W.C. (Wilco) den Dikken - De financiële administratie
03 februari 2022 | Mr. Drs. J.C. (Jan-Kees) Karels - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
10 februari 2022 | Dhr. R. (Roelof) Tuin - Veiligheid in en om de kerk
17 februari 2022 | Mr. A.A. (Arjan) van der Bok - Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's)
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit