Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

IB-47 - Uitbetaalde bedragen aan derden

Vergoedingen die aan de predikant zijn uitbetaald moeten aan de Belastingdienst opgegeven worden. Hiervoor kan het IB-47 formulier gebruikt  worden. De Belastingdienst heeft software beschikbaar gesteld waarmee de gegevens digitaal aangeleverd kunnen worden. Op de website van de Belastingdienst kun u dit programma downloaden (zoekterm: IB47 formulier). De gegevens moeten voor 1 februari, na het jaar waarin de bedragen uitbetaald zijn, bij de Belastingdienst aangeleverd zijn. 

Informatie van de Belastingdienst over het BSN nummer: Waarom hoef ik geen Burgerservicenummer meer aan te leveren bij betalingen derden?
Maatschappelijke ontwikkelingen rondom privacy gerelateerde zaken waaronder de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming hebben er toe geleid de uitvraag van het BSN tegen het licht te houden. Daaruit is naar voren gekomen dat de opdrachtgevers onvoldoende wettelijke basis hebben om te kunnen beschikken over het BSN van hun opdrachtnemers en dat er ook voor de Belastingdienst onvoldoende wettelijke basis is voor de BSN-uitvraag. Daarom stopt de Belastingdienst met de BSN-uitvraag met het IB-47 formulier (derden uitbetalingen) totdat er een voldoende solide wettelijke basis is voor het gebruik van het BSN voor dit doel.

In de Fiscale Beleidsagenda is wetgeving aangekondigd gericht op de gegevensverwerking door de Belastingdienst. Het voornemen is om de wettelijke basis voor het gebruik van het BSN hierin mee te nemen.

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit