Meer over Kerkvoogd

IB-47 - Uitbetaalde bedragen aan derden

Vergoedingen die aan de predikant zijn uitbetaald moeten aan de Belastingdienst opgegeven worden. Hiervoor kan het IB-47 formulier gebruikt  worden. De Belastingdienst heeft software beschikbaar gesteld waarmee de gegevens digitaal aangeleverd kunnen worden. Op de website van de Belastingdienst kun u dit programma downloaden (zoekterm: IB47 formulier). De gegevens moeten voor 1 februari, na het jaar waarin de bedragen uitbetaald zijn, bij de Belastingdienst aangeleverd zijn. Omdat ook het BSN-nummer van de (gast)predikant ingevuld moet worden is het handig om naast het bankrekeningnummer altijd het BSN-nummer bij de (gast)predikant op te vragen.

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit