Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

IB-47 - Uitbetaalde bedragen aan derden

Vergoedingen die aan de predikant zijn uitbetaald moeten,als uitbetaalde bedragen aan derden, aan de Belastingdienst opgegeven worden. Dit kan d.m.v. het gegevensportaal van de Belastingdienst. De gegevens moeten voor 1 februari, na het jaar waarin de bedragen uitbetaald zijn, bij de Belastingdienst aangeleverd zijn.

Vanaf 1 januari 2022 is dit alleen nog verplicht wanneer de Belastingdienst er om vraagt. Wanneer er niet om gevraagd wordt dan mogen de de gegevens aangeleverd worden.

Informatie over de wijze van, en een overzicht van de gegevens die aangeleverd moeten worden is te vinden op deze pagina van de BELASTINGDIENST.

Informatie van de Belastingdienst over het BSN nummer: Waarom hoef ik geen Burgerservicenummer meer aan te leveren bij betalingen derden?

Maatschappelijke ontwikkelingen rondom privacy gerelateerde zaken waaronder de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming hebben er toe geleid de uitvraag van het BSN tegen het licht te houden. Daaruit is naar voren gekomen dat de opdrachtgevers onvoldoende wettelijke basis hebben om te kunnen beschikken over het BSN van hun opdrachtnemers en dat er ook voor de Belastingdienst onvoldoende wettelijke basis is voor de BSN-uitvraag. Daarom stopt de Belastingdienst met de BSN-uitvraag met het IB-47 formulier (derden uitbetalingen) totdat er een voldoende solide wettelijke basis is voor het gebruik van het BSN voor dit doel.

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit