Meer over Kerkvoogd

Instandhoudingssubsidie aanvragen

In 2017 is 57 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de instandhouding van gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten. Met dit geld helpt het Rijk eigenaren hun monument sober en doelmatig te onderhouden. Regelmatig en goed onderhoud voorkomt dure restauraties.

Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren jaarlijks in februari en maart instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De instandhoudingssubsidie is bestemd voor sober en doelmatig onderhoud over een periode van zes jaar, op basis van een instandhoudingsplan.

In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten staat exact omschreven welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie: https://www.monumenten.nl/files/financieel/sim_leidraad_subsidiabele_instandhoudingskosten-geldend_vanaf_31-03-2018.pdf

Alle uitvoeringsrichtlijnen zijn te vinden op https://www.monumenten.nl/monument-financieren/instandhoudingssubsidie/uitvoeringsrichtlijnen-bij-instandhouding-monumenten.

Aanvragen subsidie:

Via de website https://www.monumenten.nl/monument-financieren/instandhoudingssubsidie wordt in 7 stappen uitgelegd wat de instandhoudingssubsidie is, wie hiervoor in aanmerking komen en hoe de subsidie aangevraagd kan worden.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit