Meer over Kerkvoogd

Instandhoudingssubsidie 2018 aanvragen

Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/instandhoudingssubsidie-2018-aanvragen. De aanvraag kan digitaal of op papier ingediend worden. Informatie hierover kunt u vinden op deze website: https://www.monumenten.nl/monument-financieren/instandhoudingssubsidie/stap-5-subsidie-aanvragen

In 2017 is 57 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de instandhouding van gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten. Met dit geld helpt het Rijk eigenaren hun monument sober en doelmatig te onderhouden. Regelmatig en goed onderhoud voorkomt dure restauraties.

Om goed onderhoud te garanderen, verbindt de Rijksdienst richtlijnen aan het toekennen van de subsidie. Deze kwaliteitsrichtlijnen helpen eigenaar en vakman om de juiste materialen en producten, technieken en werkwijzen te gebruiken. De Rijksdienst stelt alleen eisen aan de uitvoering van het werk.

Alle uitvoeringsrichtlijnen zijn te vinden op https://www.monumenten.nl/monument-financieren/instandhoudingssubsidie/uitvoeringsrichtlijnen-bij-instandhouding-monumenten.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit