Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Energiekosten en energiebesparing

Notitie besparing energie in kerkgebouwen

In de commissie kerkelijke gebouwen (CIO-K) is het initiatief genomen om enkele adviezen op te stellen over mogelijkheden voor besparing van energie in kerk(elijke) gebouwen. De notitie "besparing energie in kerkgebouwen" treft u aan bij de downloads rechts op deze pagina.
 

Brochure Kerkorgels en binnenklimaat

In de notitie wordt verwezen naar een brochure van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). In deze brochure vindt u belangrijke informatie over kerkorgels en binnenklimaat. Deze brochure treft u aan bij de downloads rechts op deze pagina.
 

Energieplafond en kerken

Door de overheid is een prijsplafond ingesteld om de stijging van de energiekosten te beperken. In een nieuwsbericht over dit onderwerp stond het volgende: Kleinverbruikers: Het prijsplafond zal gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Hiervan kunnen dus ook kerkbesturen gebruik maken die kleinverbruiker zijn. Daarnaast is een motie aangenomen om extra aandacht te geven aan de compensatiemogelijkheden om vrijwilligersorganisaties en religieuze instellingen tegemoet te komen. De verwachting is dat de regering hierover de Kamer in november a.s. zal laten weten. CIO-K onderhoudt hierover, samen met andere organisaties, contacten met de overheid.  Zodra hierover meer bekend is, zal hierover worden bericht. De informatie is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/vanaf-1-januari-lagere-energierekening-door-verruimd-prijsplafond
 

Energiecrisis en erfgoed

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een webdossier geopend: ‘energiecrisis en erfgoed’. Hier zijn praktische tips voor energiebesparing en praktijkvoorbeelden van verduurzaming van monumentale gebouwen te vinden: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/energiecrisis-en-erfgoed
 

Handleiding 'Energie besparen'
De handleiding ´Energie besparen´ is een uitgave van de provincie Noord-Holland. De handleiding is opgesteld om kerken te ondersteunen bij het nemen van verantwoorde energie duurzame maatregelen. Het stappenplan in de handleiding helpt kerken op weg om zelfstandige maatregelen te nemen zonder direct een adviseur in te schakelen. Deze handleiding treft u aan bij de downloads rechts op deze pagina.
 

Groene kerken
De Groene kerken actie wil, door middel van een toolkit en het aanbieden van een netwerk, kerken en gemeenten op weg  helpen hun gebouwen te verduurzamen. Ook worden er op de website (www.groenekerken.nl) handige tips gedeeld op het gebied van (duurzaam) energie- en bouwkundig beheer. Ook is hier een overzicht te vinden van ‘groene kerken’ in Nederland. Gemeenten die actief aan de slag willen op het gebied van duurzaamheid kunnen deze informatie raadplegen op: www.groenekerk.nl. Door de ‘Groenekerkactie’ wordt ook een nieuwsbrief uitgegeven. U kunt zich hier desgewenst voor aanmelden.

In de toolkit staan tips en adviezen voor kerken om stappen tot verduurzaming te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan  duurzaam verbouwen, isoleren van het kerkgebouw, omgaan met monumentale kerkgebouwen, investeren in zonnepanelen, afvalscheiding etc. De toolkit is te vinden op de website www.groenekerken.nl of direct te banderen via: https://toolkit.groenekerken.nl/

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit