Meer over Kerkvoogd

Energie(besparing) voor kerken

Het collectief Energie voor Kerken is een initiatief van het CIO-K (Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in samenwerking met het energieadviesbureau Hellemans Consultancy B.V.
Kerken kunnen al hun gebouwen onderbrengen in het collectief om zo flink te besparen op de energiekosten. Inmiddels nemen al ruim 7.000 gas en elektra aansluitingen deel aan Energie voor Kerken.

Doelstellingen EvK
1.
Een continue groei van de omvang van het collectief nastreven om zo een scherpere prijs te realiseren bij energieleveranciers.
2. Een risicomijdende pro-actieve inkoopstrategie volgen, waarbij op verschillende momenten in de energiemarkt voor toekomstige jaren geklikt wordt.
3. Ontzorging van de deelnemers, door een groot deel van de administratie over te nemen en een vraagbaak te zijn bij onduidelijkheden.
4. In gesprek blijven met alle betrokkenen om de keten transparant te houden.
5. Energiecontracten met gunstige voorwaarden realiseren, onder andere met betrekking tot de bandbreedte, de betalingstermijn en verzamelfacturen.
6. Nastreven van een eenvoudig facturatiesysteem.
7. Openheid met betrekking tot (deelname)kosten, betalingen en overige geldstromen.
8. Kerken ondersteunen bij het oppakken van energiebesparing en verduurzaming, door zaken als de Toolkit Duurzaam Kerkbeheer en het benchmarken van het energieverbruik van kerkgebouwen.
9. De rol van ketenverantwoordelijke opnemen en na blijven denken hoe de invloed van processen, producten en diensten op het milieu en de samenleving  kan worden verminderd. 

Meer informatie via: http://energievoorkerken.nl/

Handleiding 'Energie besparen'
De handleiding ´Energie besparen´ is een uitgave van de provincie Noord-Holland. De handleiding is opgesteld om kerken te ondersteunen bij het nemen van verantwoorde energie duurzame maatregelen. Het stappenplan in de handleiding helpt kerken op weg om zelfstandige maatregelen te nemen zonder direct een adviseur in te schakelen.

Groene kerken
De Groene kerken actie wil, door middel van een toolkit en het aanbieden van een netwerk, kerken en gemeenten op weg  helpen hun gebouwen te verduurzamen. Ook worden er op de website handige tips gedeeld op het gebied van (duurzaam) energie- en bouwkundig beheer. Ook is hier een overzicht te vinden van ‘groene kerken’ in Nederland. Gemeenten die actief aan de slag willen op het gebied van duurzaamheid kunnen deze informatie raadplegen op: www.groenekerk.nl Door de ‘Groenekerkactie’ wordt ook een nieuwsbrief uitgegeven.

Downloads Energie voor kerken

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit