Meer over Kerkvoogd

Besluit rijks subsidiëring instandhouding monumenten (Brim)

Het volgende is belangrijk voor beheerders van kerken die op de Rijkslijst van beschermde kerken staan!

Zoals wellicht bij u bekent is kan tot en met 31 maart 2016 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Dit geldt voor kerken die nog geen toezegging hebben verkregen, maar ook voor kerken waarvan de subsidieregeling afloopt.

Zoals bekend is het Brim een sobere regeling. Deze subsidie is bedoeld voor het planmatig in stand houden van een monument. De eigenaar/beheerder stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op met het vereiste begrotingsmodel.

Voor informatie kunt u ook de site van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl raadplegen of neem telefonisch contact op met de Rijksdienst (033-4217421). Natuurlijk kunt u ook het kerkelijk bureau hierover bellen. 

Meer informatie over monumenten, BRIM, restauratie en subsidies is te vinden via verschillende websites zoals:
www.erfgoedmonitor.nl
www.restauratiefonds.nl
www.monumenten.nl
http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/beschermd-rijksmonument/

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit