Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Procedure geldtellen

Voor een transparante en controleerbare afhandeling van de collecteopbrengsten is het belangrijk om de afwikkeling van de collecteopbrengsten goed te waarborgen. Dit is niet alleen van belang richting de gemeenteleden, maar ook voor de betrokkenen zelf.

Collectezakken dienen door minimaal twee personen geleegd en geteld te worden. In de meeste gevallen zal het tellen niet direct na de dienst maar op een later tijdstip plaatsvinden. De collecteopbrengst dient dan in een verzegelde sealbag (o.i.d) op een beveiligde plaats, bijvoorbeeld in een kluis, bewaard te worden.

Bij het tellen wordt de sealbag geopend in aanwezigheid van (minimaal) twee personen.

De collecteopbrengst wordt gespecificeerd vastgelegd op een telformulier. Dit telformulier wordt vervolgens ondertekend door (minimaal) twee tellers.

Het afstorten van de reeds getelde collecte bij de bank zou door één persoon kunnen gebeuren, ook al heeft afstorting door twee personen de voorkeur, mede vanuit veiligheidsoogpunt. Het bedrag op het stortingsbewijs van de bank moet corresponderen met het telformulier.

Het telformulier en het stortingsbewijs worden vervolgens verwerkt in de financiële administratie. De boekhouder kan een en ander weer controleren met de bijschrijving op de bankrekening en tevens afstemmen met het collecterooster.

De gehanteerde procedure kan vastgelegd worden in een 'telinstructie'. Een accountant of de controlecommissie kan/moet de procedure toetsen bij de te houden controles.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit