Meer over Kerkorde

Regelingen

Op deze pagina vindt u verschillende voorbeelden voor wat betreft plaatselijke regelingen. ‘Voorbeelden’ worden onderscheiden van ‘modellen’. De laatste zijn bindend, men dient zich aan het model te houden. ‘Voorbeelden’ zijn echter niet bindend en geven een aanzet voor de invulling van de kerkordelijke bepalingen.

Overeenkomsten
Overeenkomst combinatie gemeenten (ord. 2-8)
Overeenkomst predikant als bijstand pastoraat (ord. 13-36-1)

Plaatselijke regelingen/reglementen
Plaatselijke regeling centrale gemeente (ord. 2 Hoofdstuk II)
Plaatselijke regeling inzake het beheer (ord. 16-1-4 a en b)
Plaatselijk reglement inzake het beheer (ord. 16-1-4 c en d)

Rooster van aftreden

 

Download
Download
 

Download
Download
Download

Download
 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit