Meer over Kerkorde

Voorbeelden/regelingen

Op deze pagina vindt u verschillende voorbeelden voor wat betreft plaatselijke regelingen. ‘Voorbeelden’ worden onderscheiden van ‘modellen’. De laatste zijn bindend, men dient zich aan het model te houden. ‘Voorbeelden’ zijn echter niet bindend en geven een aanzet voor de invulling van de kerkordelijke bepalingen.

Overeenkomst combinatie gemeenten
Plaatselijke regeling inzake het beheer (ord. 16-1-4 a en b)
Plaatselijke regeling (centrale gemeente)
Plaatselijk regelement inzake het beheer (ord. 16-1-4 c en d)
Overeenkomst predikant als bijstand pastoraat

Download
Download
Download
Download
Download

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit