Meer over Kerkorde

Voorbeelden/regelingen

Op deze pagina vindt u verschillende voorbeelden voor wat betreft plaatselijke regelingen. ‘Voorbeelden’ worden onderscheiden van ‘modellen’. De laatste zijn bindend, men dient zich aan het model te houden. ‘Voorbeelden’ zijn echter niet bindend en geven een aanzet voor de invulling van de kerkordelijke bepalingen.

Overeenkomsten
Overeenkomst combinatie gemeenten (ord. 2-8)
Overeenkomst predikant als bijstand pastoraat (ord. 13-36-1)

Plaatselijke regelingen/reglementen
Plaatselijke regeling centrale gemeente (ord. 2 Hoofdstuk II)
Plaatselijke regeling inzake het beheer (ord. 16-1-4 a en b)
Plaatselijk reglement inzake het beheer (ord. 16-1-4 c en d)

 

Download
Download
 

Download
Download
Download
 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit