Meer over Kerkorde

Beroepingswerk

Hieronder vindt u verschillende modellen die genoemd worden in de ordinanties en in de generale regelingen. ‘Voorbeelden’ worden onderscheiden van ‘modellen’. De laatste zijn bindend, men dient zich aan het model te houden. Deze modellen dienen dan ook niet aangepast te worden, maar alleen ingevuld of gebruikt zoals beschreven is.

Algemeen
Handleiding procedure beroepingswerk
Checklist aanvraag solvabiliteitsverklaring
Samenvatting Financiën t.b.v. aanvraag solvabiliteitsverklaring
Overeenkomst tussen kerkvoogdij en stichting


Download
Download 
Download
Download      

Vertrek predikant
Akte van losmaking (ord. 3-19-3 en 13-17-1)
Akte van losmaking (ord. 13-30-1)
Akte van losmaking (ord. 13-19-3, 13-31-9, 13-31-11, 11-16-10)
Akte van ontslag (ord. 13-29-1)


Download
Download 
Download
Download

Autorisatie om te beroepen
Aanvraag solvabiliteitsverklaring
Verzoek om autorisatie
Ligger (model 2019)
Werkplan deeltijdpredikanten


Download
Download 
Download
Download     

Beroepen
Beroepingsbrief
Ontvangstbericht beroepingsbrief  


Download
Download   

Aanname beroep
Bericht van aanneming beroep
Verzoek om approbatie 
Formulier mutatie bevestiging predikant    


Download 
Download
Download  

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit