Meer over Kerkorde

Modellen en regelingen

Op dit deel van de website vindt u de modellen die door de kerkorde worden voorgeschreven en zo gebruikt moeten worden. Deze modellen hebben meestal te maken met het beroepingswerk.
Tevens vindt u onder ‘regelingen’ de voor de plaatselijke gemeente benodigde regelingen ten aanzien van het beheer en de organisatie van de gemeente.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit