Meer over Kerkorde

Voorbeelden

Op deze pagina vindt u verschillende voorbeelden voor wat betreft plaatselijke regelingen. ‘Voorbeelden’ worden onderscheiden van ‘modellen’. De laatste zijn bindend, men dient zich aan het model te houden. ‘Voorbeelden’ zijn echter niet bindend en geven een aanzet voor de invulling van de kerkordelijke bepalingen.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit