Meer over Kerkorde

Modellen

Hiernaast vindt u verschillende modellen die genoemd worden in de ordinanties en in de generale regelingen. ‘Voorbeelden’ worden onderscheiden van ‘modellen’. De laatste zijn bindend, men dient zich aan het model te houden. Deze modellen dienen dan ook niet aangepast te worden, maar alleen ingevuld of gebruikt zoals beschreven is.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit